متین:

روز اول: محشر بود! ، این چالش رو قرار بود با کتاب ” کار عمیق ” شروع کنم ، ولی به دلیل جذابیت شدیدا بالای کتابِ ” هیچ دوستی به جز کوهستان ” زدم تو گوش این کتاب!
کتاب رو به صورت صوتی دارم گوش میدم ; کتاب به صورت تقریبی یازده ساعته
روز اول بیشتر از دو ساعت وقت پای کتاب صرف شد که شدیدا ازش راضیم و اگر میتونستم بیشتر از این وقت صرف میکردم برای کتاب.

غزل :

روز اول: واقعا لذت بردم و به چیزایی پی بردم که واقعا عالی بودن. کتاب خوندن یعنی یه آیینه برای شناخت شخصیت.

روز دوم و سوم: این 1.5 ساعت ها باعث شد که زودتر کتاب هارو تموم کنم و بیشتر لذت ببرم.

روز چهارم/پنجم/ششم : این چالش باعث شد که کتاب هام زودتر تموم شه و از وقتی این چالش شروع شده تقریباً دوتا کتاب رو تموم کردم.

روز هفتم: نه اینکه امروز کلا کتاب نخونده باشم. نه! فقط برام رضایت بخش نبود برای همین انجام نشده میدونم.

روز هشتم و نهم: این دو روز به دنبال یه کتاب دلچسب بودم تا بخونم اما بعد از چند صفحه خوندن ازش خوشم نمیومد. کیفیت لازم رو نداشت چون از هر کتابی یکمشو میخوندم.

روز دهم: یه کتاب علمی برداشتم به همین دلیل یه سری چیزای جدید یاد گرفتم. همچنین کتاب هیچ دوستی به جز کوهستان رو شروع کردم و لذت میبرم.

روز یازدهم : هیچ دوستی به جز کوهستان واقعا عالیه. احسنت به بهروز قوچانی که این چنین مینویسد😌😍

روز دوازدهم : به دلیل برنامه ریزیِ اشتباهِ امروزم مجبور شدم وقتی مشغول کارای دیگه مثل طناب یا ورزش بودم به کتاب گوش بدم. از کیفیتش زیاد راضی نبودم ولی در کل لذت بخشه.

روز سیزدهم/چهاردهم/پانزدهم : دو روز سیزده و چهارده انجام نشد. نه اینکه انجام نشه به حد کافی نرسید و خب منم ثبت نکردم. به دلیل امتحانات تصمیم گرفتیم که روزانه 1 ساعت بخونیم. و روز پانزدهم انجام شد.

روز شانزدهم و هفدهم :کتاب هیچ دوستی به جز کوهستان رو تقریبا اخراش هستم و خیلی کسل کننده شده برام. تصمیم گرفتم دیگه هیچوقت کتاب صوتی گوش ندم. چون وسطش خواب میرم و نصف کتاب رو متوجه نمیشم.

بازدیدها: 6