متین :

روز اول: امروز هفت خط با دست چپ نوشتم ، برای روز اول میتونم بگم شدیدا سرعت کمی داشتم ، و همچنین کلمات رو ناخواسته بزرگ مینویسم. گاها حتی پیش میاد تو خوانش کلمات خودم به مشکل بخورم! امیدم به روز های بعده 😅

غزل:

روز اول: دستم واقعا درد گرفت. امیدوارم تغییر کنه دست خطم😂

روز دوم: کاملا از یادم رفته بود که انجامش بدم:(

روز سوم: امروز باز به شدت دستم درد گرفت اما نوشتم. فکر می‌کنم اشتباه مداد رو دست میگیرم.

روز چهارم :از نوشتن لذت میبرم و امروز درد نداشت نوشتن.

روز پنجم: حس میکنم خوش خط تر شدم.

روز ششم: دیگه نوشتن اسون شده و لذت بخشه.

روز هفتم: امروز دستم درد گرفت از خطم راضی ام اما امیدوارم بهتر بشه.

روز هشتم:اصلا دلم نمیخواست که انجامش بدم و به سختی نوشتم.

روز نهم: حس میکنم روز به روز بدخط تر میشم 😂

روز دهم‌/یازدهم/دوازدهم: عالیه نوشن، لذت بخش شده ها.

روز سیزدهم/چهاردهم/پانزدهم : این چند روزه خیلی روز های بی برنامه ای بودن و در حالی که نمیتونستم یا نمیخواستم، دست چپ رو انجام دادم.

روز شانزدهم و هفدهم : انجام شد.


متین :

روز اول : روز اول متنم رو با مداد نوشتم ، خوب بود ولی تموم نمیشد هر چی مینوشتم ، با این حال ، خوانایی خوبی نداشت متنم ، درد دست هم همراهی میکرد منو.

روز دوم ، سوم ، چهارم : انجام نشد.

روز پنجم : مدادِ روز اول گم شده بود و مجبور شدم با خودکار بنویسم ، شدیدا بد خط و گنده نوشته میشن کلمات ، الان دقیقا هر کلمه ای که با دست چپ مینویسم یاد معلم کلاس اولمون میفتم که میگفت چطوری مداد رو باید تو دستام بگیرم.

روز ششم : امروز به جای شش خط دوازده خط نوشتم ، خیلی سعی کردم دست خطم رو بهتر کنم و واقعا هم خوانا تر شده بود متنم ، راضی بودم از امروزم. انگشت وسطِ دستِ چپم خیلی درد میگیره زمان نوشتن که البته طبیعیه ، چون فشار خودکار روشه.

بازدیدها: 10