روز اول : الان که این متن رو مینویسم هنوز روز اول تکمیل نشده ، ولی روز اول نافرجام بود.
به این دلیل که گرسنگی اجازه این رو نداد که بتونم این کار رو انجام بدم.
شرفم رو به خاطر تخم مرغ و نمک باختم! ( ای کاش توی قمار مبین رو باخته بودم … )
بیشتر از حد مجاز مصرف کردم ، و ناخودآگاه دست به نمک بردم و خشابش رو روی زخم تخم مرغ های بی پناه خالی میکردم.
از جایی که متوجه شدم این کار رو کردم دیگه نمک رو ادامه ندادم
ولی خب ، روز اول ، همراه با شرمندگی بود . که قراره جبران بشه
نمیخوام این که روز اول با موفقیت همراه نبود دلیلی بشه که به خاطرش بخوام ادامه ی روز هر کاری خواستم بکنم ، هر جا بعد از این تخلف کنم ثبت میکنم که شرمندگی اجازه نده چالش نادیده گرفته بشه!

بازدیدها: 33