غزل:

روز اول: چه تاثیری میتونه داشته باشه جز اینکه دندون هام تمیز هستن؟ 😎

روز دوم تا ششم: کم کم داره تبدیل به یک عادت میشه.

روز هفتم: تازگیا به عنوان یه وظيفه بهش نگاه میکنم خیلی دلم میخواست امروز نزنم ولی زدم.

روز هشتم: انجام ‌شد، هر چند که با بی حوصلگی مواجه شده بودم.

روز نهم :امروز هم انجام شد.

روز دهم/یازدهم/دوازدهم : مسواک زدن دیگه عادی شده و ناخودآگاه انجام میشه و سخت نیست.

روز سیزدهم/چهاردهم/پانزدهم : حتی وقتی که حوصله ندارم انجامش میدم و چون میدونم اگر یک وعده رو انجام ندم چالش خراب میشم هم شب و هم صبح رو انجام میدم.

روز شانزدهم و هفدهم : روز شانزدهم چون اصلا حوصله نداشتم شب مسواک نزدم اما صبح زدم. روز هفدهم هم که انجام شد.

متین:

روز اول و دوم : به خوبی انجام شد ، ولی از اونجایی که مدت زیادی با مسواک قهر بودم با خون ریزی لثه مواجه شدم .
روز سه ، چهار ، پنج : انجام نشد.
روز ششم : دیگه از خون ریزی لثه خبری نیست
روز هفتم : واقعا لذت بخش شده مسواک زدن

بازدیدها: 481