غزل:

روز اول: امروز هیچ فیلمی ندیدم و راضیم از اینکه وقتمو هدر ندادم.

روز دوم: با موفقیت هم امروز رو به سر رسوندم.

روز سوم: به طور جالبی خیلی دلم فیلم دیدن میخواست ولی انجامش ندادم.

روز چهارم: به فیلم ندیدن عادت کردم. هنین الان که اینو گفتم دلم یهو فیلم دیدن خواست.

روز پنجم: به طور عادی گذشت.

روز ششم: دلم خواست ببینم:( ولی ندیدم.

روز هفتم: فعلا میلی به دیدن ندارم اما هر بار که میام اینجا دلم مبخواد ببینم.

روز هشتم :اینقدر وقتم پر بود که حتی بهش فکر هم نکردم.

روز نهم و دهم : واقعا وقتم پره. حتی اگر چالش هم نبود باز نمیدیدم.

روز یازدهم: امروز هم انجام شد.

روز دوازدهم /سیزدهم: باورم نمیشه اینهمه وقت شده که ندیدم و به خودم افتخار میکنم.

روز چهاردهم/پانزدهم/شانزدهم : انگار دیگه تلویزیون یه شی ای هست که حتی تاحالا اسمش رو نشنیدم، از بس ازش استفاده نکردم. اما واقعا دلم میخواد فصل اخر سریال فرندز رو تموم کنم.

روز هفدهم و هجدهم : باورم نمیشه که اینهمه وقت هست که ندیدم.

متین:

روز هفتم : تا به اینجا چیزی رو یادداشت نکردم متاسفانه ، و احساسات روز های گذشته هم یادم نیست. تنها کاری که میشه کرد اینه که از اینجا به بعد رو بنویسم و چشم!
امروز ندیدم ، ولی روز گذشته چرا! ، فیلم مورد علاقم پخش شد ، هر کاری کردم نشد از پاش بلند شم
ولی دیگه تکرار نمیشه!

بازدیدها: 311