قراره داخل این پست ، تاثیراتی که انجام ندادن برنامه نویسی روی زندگیم گذاشته نوشته بشه:

پنج روز از وقتی که برنامه نویسی نکردم گذشته ، حتی به برنامه نویسی سعی میکنم فکر هم نکنم.
چند بار از روی عادت میخواستم برم سراغ کتاب های برنامه نویسی ولی از این کار دست کشیدم! ، سخت بود ولی انجامش دادم.
حتی هیچ مطلبی در خصوص برنامه نویسی هم نخوندم ، هیچ دوره ای هم سعی کردم چک نکنم.
خودم رو شدیدا حبس کردم !

بازدیدها: 36