خب قضیه از این قراره که میخوام به مدت 30 روز تست های ریاضی رو به طور خفن کار کنم تا بتونم با درصد بالا ازمون نمونه رو قبول بشم. روزانه 25 تست حتما باید زده بشه.

روز اول ✔️ روز دوم ✔️ روز سوم ✔️ روز چهارم ✔️ روز پنجم ✔️
روز ششم‌ ❌روز هفتم ✔️ روز هشتم ✔️ روز نهم ✔️ روز دهم ❌
روز یازدهم ✔️ روز دوازدهم ❌روز سیزدهم _روز چهاردهم _روز پانزدهم _

بازدیدها: 54