رؤیا از طریق جادو تبدیل به واقعیت نمی‌شود. بلکه نیازمند عرق ریختن، اراده و کار سخت است…
کالین پاول

یکی از بزرگترین مشکلاتی که هر روزه من باهاش درگیرم ” اراده “ست . حدود سه سالی هست که متوجه شدم بخش ” اراده ” شخصیتم ضعف بزرگی داره که نیاز به ترمیم شدن داره .
تو تمام این مدت قصد داشتم بتونم این چاله بزرگ رو پر کنم ، اما هر بار به دلیل نداشتن ” اراده ” نمیشد که ” اراده “م رو تقویت کنم.
خب باشه ! ، قبول !
من از ” اراده ” درستی برخوردار نیستم ، ولی مشکل اینجاست نمیتونم به سرنوشت اعتقادی داشته باشم . پس با این وجود ، هر طور شده تلاش میکنم تا قسمت ” اراده ” شخصیتم رو تقویت کنم و نخوام جا بزنم.


چرا باید این موضوع رو توی سایت بیان کنم؟

به خاطر این که بیان کردنش توی جایی که عمومیه باعث میشه نتونم زیرش بزنم ، و اگر هم دلم بخواد رعایت نکنمش نتیجه اش این میشه که آبروم میره.


چاره چیه؟

انجامش بده.

-Great Crave

تنها راه حل تقویت اراده اینه که هر کاری که وظیفته انجام بدی رو انجام بدی ! جای هیچ بهونه آوردنی برای خودت نذاری و هر کاری رو به درستی انجام بدی.
اراده مثل یه ظرف کریستال میمونه که با دندون نگهش داشتی ، اگر دهنت رو برای بهونه آوردن باز کنی دیگه اراده ی سالمی برات وجود نداره! تمام اون مدتی که داری سعی میکنی خرده های کریستالِ اراده رو از کف زمین جمع کنی نمیتونی به فکر یه اراده جدید باشی ! بعد از این که مطمئن شدی خرده های اراده رو جمع کردی ، اون زمان میتونی یه ظرف اراده کریستالِ جدید برای خودت بسازی !
یادت باشه پسر !

” اراده مثل یه ظرف کریستاله که یک بار رها شدنش منجر به این میشه کامل اراده ت از بین بره “

– Always Great Crave

روز اول! 1399/04/18
کار هایی که با اراده ازشون گذشتم و یا با اراده انجام دادمکار هایی که ازشون نگذشتم یا انجام ندادم
11
روز دوم! 1399/04/19
کار هایی که با اراده ازشون گذشتم و یا با اراده انجام دادم کار هایی که ازشون نگذشتم یا انجام ندادم
31
روز سوم! 1399/04/20
کار هایی که با اراده ازشون گذشتم و یا با اراده انجام دادم کار هایی که ازشون نگذشتم یا انجام ندادم
30

روز ششم! 1399/04/23

کار هایی که با اراده ازشون گذشتم و یا با اراده انجام دادم کار هایی که ازشون نگذشتم یا انجام ندادم
30

بازدیدها: 103