اینجا یه سری وسیله لیست میکنم که توی زندگیم بهشون نیاز دارم.
توی اولین زمانی که فرصت پیدا کنم ، حتما این وسایل رو تهیه میکنم.
این لیست میتونه یه راهنمای خوب باشه برای روز تولدم.

بازدیدها: 165