اما و اگر؟

چی میشه اگر برای همیشه به تصمیماتی که امروز میگیریم احترام بذاریم.
چی میشه اگر باور کنیم ما خیر و صلاح خودمون رو میخوایم؟
مگه میشه امروز یه تصمیم درست برای زندگیمون بگیریم که همیشه درسته ، و باز بخوایم چند روز بعد بهونه بیاریم که درست نیست؟ که اون موقع نمیفهمیدیم؟
چی میشه اگر یک سری از روز ها فقط قدرت تصمیم گیری داشته باشیم؟